Produkty‎ > ‎Aktuální Produkty‎ > ‎

Cyklus projektového a inovačního managementu 2016-2017

Cyklus projektového a inovačního managementu 
od 1 .1 2. 2016 v Centru energeticky efektivních budov,
Vladislavova 201, Písek

Dovolte, abychom Vás pozvali na sérii workshopů vedených na základě mezinárodně uznávané metodiky Projektového řízení PRINCE2®. Kromě nezbytné teoretické části, kde budou vysvětleny procesy a témata metodiky, budou semináře zaměřeny na praktické aplikace a nástroje v běžné praxi projektových manažerů či specialistů.

  • Utápíte se v projektech, rádi byste si v nich udělali pořádek a neztratili nadhled? 
  • Chcete poznat jednoduché nástroje, kterými dokážete řídit jakýkoliv projekt?
  • Jsou pro Vás školení moc teoretická bez dopadů do Vaší praxe?
  • Chcete standardizovat procesy projektového cyklu ve Vaší organizaci?
  • Hledáte vhodné projektové prostředí s podporou IT nástrojů?
  • Rádi sdílite Vaší zkušenost a necháte se inspirovat zkušeností ostatních?
Připravili jsme pro Vás zajímavý formát školení kombinovaný s mentoringem na konkrétních příkladech. Po úvodním školení s Vámi nastavíme individální cíle, jejichž splnění Vám pomůže posunout se dále. Na praktických případech Vám vysvětlíme aplikaci metodiky, kterou si vyzkoušíte přímo ve Vaší praxi. V úvodu následujícího semináře dojde k zhodnocení aplikace metodiky ve Vaší praxi. Témata jsme volili s ohledem na důležitost v rámci projektového cyklu. Věříme, že si časově vyberete z připravěných 2 běhů workshopů.

1. běh (1.12. 2016 ­ 9. 2. 2017) 
2. běh (19.1. 2017 ­ 16.3. 2017)

Workshop 1: Základy projektového managementu dle metodiky PRINCE2®.
1.12. 2016, 9:00 - 16:00 (1. běh), 19.1. 2017, 9:00 - 16:00 (2. běh)

Workshop 2: Finanční řízení projektu, vyhodnocení praxe z workshopu č. 1 a individuální mentoring
15.12. 2016, 9:00 - 16:00 (1. běh), 2.2. 2017, 9:00 - 1 6:00 (2. běh)

Workshop3: Řízení změn a rizik, vyhodnocení praxe z workshopu č. 2 a individuální mentoring
5.1. 2017: 9:00 - 16:00 (1. běh), 16.2. 2017 (2. běh)

Workshop 4: Inovační projekty, řízení inovací, projekty výzkumu a vývoje a individuální mentoring
26.1. 2017: 9:00 - 16:00 (1. běh), 2.3. 201 7: 9:00 - 16:00 (2. běh)

Workshop 5: Osobnost projektového manažera, sestavujeme projektový tým, vyhodnocení celé série workshopů
9.2.2017:9:00-16:00(1.běh), 16.3. 2017: 9:00 - 16:00 (2. běh)

Profily lektorů:
Ing. Pavla Setničková Nováková 
Expert v oblasti projektového řízení a jeho uplatňování v korporátních organizacích zejména v oblasti implementace informačních systémů. Má 1 6 let praktických manažerských zkušeností v oblastech projektového a liniového managementu a uplatňování maticového řízení lidských zdrojů. V oblasti mentoringu a řízení lidských zdrojů využívá bohatých znalostí nabytých rámci programu SATORI, kterého se účastnila v České spořitelně.

Ing. F
ilip Brada 
Expert v oblasti projektového řízení a implementace metodiky PRINCE2®. Držitel certifikátu PRINCE2® - Practitioner. Má 1 0letou relevantní praxi při řízení různých projektů pro veřejný i soukromý sektor. V současné době se zabývá poradnestvím v oblasti rozvoje podnikání, nastavením obchodního modelu pro start-up firmy, sestavení business case a projektového plánu k dosažení základních projektových milníků. Je partnerem
ve společnosti SMART DIALOG s.r.o.
Ing. Zdeněk Hušek
 
Expert v oblasti inovačního managementu a projektů VaV. Expert na transfer technologií a technologický marketing. Autor metodik Proof of Concept a Proof of Relevance. Má více jak 20 let manažerských zkušeností jak v oblasti výzkumu (Výzkumný ústav energetický EGU Praha), tak v průmyslu (potravinářský průmysl). Podílel se na mezinárodním projektu High Tech Europe (7 rámcový program), dále spolupracuje na projektech rozvoje lidských zdrojů pro inovace například pro ČVUT Praha.

Na kurzy se můžete přihlásit dvěma cestami vždy do 1 týdne před konáním konkrétního kurzu: 
Účastnický poplatek je 1 .900 Kč bez DPH / za 1 workshop za 1 účastníka nebo 
7.600 Kč za všechny workshopy za 1 účastníka

Ċ
Filip B,
24. 11. 2016 12:03