Produkty‎ > ‎

Business Dialog

Inovace jsou pro přežití podniků a organizací klíčovým tématem. Potřeba snižování nákladů vede k procesním inovacím. Nové potřeby zákazníků otevírají prostor pro produktové inovace a v neposlední řadě je zde prostor pro inovace marketingové a organizační. Business Dialog je koncept postavený na kreativní spolupráci s klientem na bázi interim managementu, kdy s převzetím spoluzodpovědnosti za dohodnuté cíle hledáme zdroje inovací, oslovujeme pilotní zákazníky a zdroje financování.
Použité nástroje:

 • Business development na nových trzích

 • Hi tech marketing, technology roadmaps.

 • Venture, seed capital, sítě business angels, grantová schémata

 • Řízení lidského kapitálu a jeho rozvoj

 • Infrastruktura pro inovace, Projektové řízení

Efekty pro naše klienty:

 • snížení nákladů na inovační proces

 • nové příležitosti

 • zvýšíní konkurenceschopnost firmy

 • aktivizace lidského kapitálu

Reference:

 • Technologický park Písek

 • Industrial Ligth & Control – česko-německý joint venture, LED osvětlení

 • Spolupráce na komercionalizaci námětů s Inovacentrum ČVUT

 • Výzkumný ústav potravinářský – nový princip výroby nanovláken pro farma a food aplikace