Produkty‎ > ‎

Employee Dialog

Součástí každé inovativní změny v podniku musí být promyšlené řízení lidských zdrojů. Přicházíme proto s naším produktem Employee Dialog pro společnosti ve fázi start-up i follow-up. 

Provádíme vyhledání a nábor odpovídajících zaměstnanců (staffing) pro Váš stávající nebo nový business včetně zavedení nových forem podpory firemního HR, jako je práce s High potentials, kompetenční modely, řízení výkonu zaměstnanců a vzdělávání a jejich rozvoj.

V souvislosti s měřením výkonu jednotlivých zaměstnanců a napojením na jejich odměňování, přicházíme s produktem HR Scorecard, vycházející ze stanovení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) a implementací do strategie organizace. V rámci tohoto řešení používáme osvědčenou metodu strategického řízení Balanced Scorecard (BSC).