Technologická burza


Technologická burza 6.10. 2016, Centrum energeticky efektivních budov v Písku.
Seznam přihlášených:MS PARK


www.th-deg.de
http://www.inels.cz


https://www.thomas-krenn.com/cs/index.html

MS TRANSPORT s.r.o. Dopravní společnost, která v současné době řeší vývoj logistického systému v rámci konceptu e-dopravy. Jedná se využití elektrifikovaných dopravních prostředků a řízení způsobů jejich nabíjení v praxi (např. z přebytků energie vyráběné z obnovitelných zdrojů).


B+R automatizace, spol. s r. o.  Společnost implementující systémy řízení ve výrobě a řídicí systémy v rámci energetických toků ve výrobě. Produkt APROL.

HS Project s.r.o. Inženýrská společnost vyvíjející řídicí systémy pro ostrovní režimy různých typů budov. Vzdálené řízení.
Trigema a.s. Developer řešící mimo jiné technologie energeticky efektivních budov.


ATA BAU s.r.o. Unikátní konstrukční systém staveb s vlastnostmi pasivního domu. V současné době společnost řeší rozšíření systému o plně soběstačný dům.Developerský projekt s energeticky efektivním řešením pro průmyslové firmy. Zapojení konceptu průmysl 4.0 pro automatizaci výroby.SUNPOWER s.r.o. komplexní systémy úsporného nízkoenergetického vytápění a chlazení. Nabízí zdravou klimatizaci, energetické poradentství, sanace.
IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací)
rozvoj a nabídka systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. Nabízí identifikační, lokalizační, čidla.Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (Energy Efficient Buildings Platform – EEB-CZ) vzniká jako
servisní výzkumná infrastruktura při ČVUT v Praze. Sdružujeme odborníky z celé ČR napříč obory za účelem inovativního řešení energeticky efektivních budov, rozvoje výzkumu a mezinárodní spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV).Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáhá se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití.


SOLUTRON s.r.o. je výhradním dodavatelem kvalitních invertorů SOLUTRONIC a příslušenství pro Českou republiku. V rámci technologické burzy poptává řešení materiálů střešního pláště pro energ. úspor. domy, výroba fotovoltaických modulů, úskalí technologie výroby fotovoltaického modulu.


Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš podporuje nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe.Heat Me a.s se specializuje na inovativní a efektivní technologie pro život, zejména komplexní systémová řešení pro komplexní vybavení budov, systémy vytápění. Specialisté naší společnosti neustále sledují inovativní a efektivní pokročilé technologie v Evropě i ve světě. Z nich pak vybíráme ty nejvíce perspektivní pro Evropský trh.Technická vysoká škola Deggendorf - Výzkumné centrum v modelování obnovitelných zdrojů energie, energetických systémů, digitálních  nástrojů k podpoře plánování infrastruktury, zapojení zainteresovaných stran, smart cities a elektromobility, budování automatizace, energeticky efektivní budovy.


Chytrá elektroinstalace - vlastní výroba, projekty, realizace.Řešení nízkoenergetických serverů.