Řešení‎ > ‎

Informační a komunikační technologie ICT


Efektivní využití lidí je v IT klíčové, jak kvůli vysokým mzdovým úrovním, tak pro vysoké náklady na udržování znalostí a rychlost inovací. Zákazníci  poměřují náklady a efekty spojené s nabídkami na ICT řešení. Hlavní výzvy jsou dnes v nákladově efektivních cloudových řešeních,v přechodu od prodeje software a hardware ke službám a k prodeji „vědět co“ tedy k tzv.brainware.  

SMART DIALOG pomáhá najít metriky pro měření výkonnosti a rozvoje (vzdělávání) IT specialistů, hledáme efektivní cesty k alokaci investic do vývoje (roadmaps, projektové řízení). 

Aktuálně spoluvytváříme seskupení Czech Cloud Cluster,připravujeme školící programy v oblasti solution selling,technickém provozu cloudu ale i v právním zajištění provozu, tj. bezpečnosti a snížení rizik. 


Referenční projekty : 
Naši partneři: