Jihočeská ICT Akademie

Obecně o projektu
Společnost SMART DIALOG s.r.o. působí od 1.1. 2013 jako partner vzdělávacího projektu Jihočeská ICT akademie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je rozšířit regionální nabídku dalšího vzdělávání, znalostní kapitál firem a školských institucí, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v Jihočeském kraji. Prioritou je propojení teorie a praxe s důrazem na potřeby jak na straně nabídky (pracovní síla), tak i na straně poptávky (zaměstnavatelé) na trhu práce. Přínosem projektu je zlepšení konkurenceschopnosti celého Jihočeského kraje. Specifickým cílem je vývoj vzdělávacích programů a metodik. 

Produktový akcelerátor

SMART DIALOG s.r.o. v rámci projektu vytvoří tzv. produktový akcelerátor, tříměsíční vzdělávací program, který kombinuje jak měkké tak technické dovednosti. Cílem je podpořit vznik nových technických řešení, obchodních modelů, případně dokonce nových firem. Jedná se o kombinaci intenzivních týmových workshopů, odborných seminářů a mentoringu.

Do produktového akcelerátoru mohou vstoupit 3-4 členné podnikové týmy, případně skupiny zájemců o podnikání v technických oborech či klienti podnikatelských inkubátorů.

Produktový akcelerátor se skládá z těchto témat:
  • Produktový záměr - obchodní model
  • Obchodní plán - projektový plán
  • Prezentace záměru a plánu
  • Hodnocení - follow up
Spuštění produktového akcelerátoru předpokládáme v září 2013. V případě zájmu či více informací, prosím kontaktujte info@smartdialog.cz .