Řešení‎ > ‎

Life science – technologie pro životOblast life science dnes multioborově kombinuje znalosti z biotechnologií, pokročilých materiálů, ICT až k pohybovým aktivitám a celkově zdravému životnímu stylu. Inovace v oblasti funkčních potravin přispívají k lepší kondici celých generací ale jsou důležité také například pro alergiky.

Náše přístupy definované v produktu business dialog ověřujeme s Výzkumným ústavem potravinářským například v rámci mezinárodní sítě excelence potravinářského výzkumu www.hightecheurope.com

Refereční projekt : 
  • nový princip průmyslové výroby nanovláken pro potravinářské a farmaceutické využití (VUPP a CVUT) 
  • nové postupy v rozvoji lidských zdrojů pro life science (Edukafarm Praha).
Naši partneři: